Може да изградим смесено предприятие за сглобяване на вагони

Приключи 15-та сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество в Пекин. Засиленият политически диалог свидетелства за приоритетното значение, което България отдава на отношенията с Китай и на общата воля за укрепване на двустранните връзки, изразена в следствие на редица официални срещи на най-високо равнище между двете държави през изминалите месеци. На тях бе потвърден интересът на двете страни и бе изразена готовност да се работи активно за интензифициране на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Провеждането на 15-та сесия на комисията има за цел да придаде реални измерения и да изпълни със съдържание очертаната рамка и интереси за двустранно партньорство.

Китай е първостепенен стратегически партньор в Азия за България. Страната вече се нарежда на второ място след Турция сред експортните дестинации извън Европейския съюз. През 2013 г. стокообменът между България и Китай достига 1.884 млрд. щ.д., като бележи увеличение от 8.4% спрямо 2012 г. Затова и желанието на страната ни е по-осезаемо присъствие на китайския пазар с традиционни български стоки, с които сме известни на пазарите в Азия: български вина, минерална вода, етерични масла и особено розовото масло, но и да повишим сътрудничеството си по отношение на продукти на машиностроенето, електрониката и електротехниката.

На заседанието ясно бе заявена готовността от българска страна да привлече китайски партньори за създаване на смесено предприятие в България за производство и сглобяване на вагони и локомотиви от различен вид, като за продукцията на подобно предприятие би имало пазар не само в България, но и в съседни страни и страни от Европейския съюз. Подчертана бе възможносттта за изграждане и модернизиране на високоскоростната ж.п. линията Кулата-Лом, като важен европейски транспортен коридор. Китайски компании могат да си партнират с български фирми и инвестират в България за производство на китайски малогабаритни многофункционални трактори. 

Моля коментирайте