Наградиха най-добрите инвестиционни проекти за 2010 г.

Победителите в петия конкурс на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината 2010” бяха наградени на специална церемония. Призовете отидоха за „Агрополихим” АД, Девня, „Ветроком” ЕООД, София, „Ей и Ес – 3С Марица изток І” ЕООД, Гълъбово и СОК „Камчия” ЕАД, Бургас. Наградените инвестиционни проекти са реализирани през последната година.

Проектът на „Агрополихим” АД, Девня включва изграждане на нова автоматизирана изпарителна инсталация, пречиствателна станция, ново депо за фосфогипсов отпадък и други. на стойност 31,7 млн. лева. „Ветроком” ЕООД бе отличен за изграждането на вятърен парк в община Казанлък на стойност 164 млн. лв. ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово” е един от най-големите инвестиционни проекти в България (1,3 млрд. евро). Отличеният проект е за изграждането на нова топлоелектрическа централа на лигнитни въглища, а вложените инвестиции през 2010 г. са на стойност 277 млн. евро. СОК „Камчия” ЕАД, Бургас, получи приз за изграждането на международен детски санаторно – оздравителен комплекс, в който през годината са инвестирани 53,3 млн. лв.

Моля коментирайте