Община Плевен ще реализира проекти за 13,5 млн. лв.

Община Плевен ще започне реализацията на инвестиционни проекти след като Райфайзенбанк отпусна 13,4 млв. лева инвестиционен кредит. Срокът на кредита е 10 години, като банката бе избрана да финансира общината след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Средствата ще отидат за основен ремонт и рехабилитация на улици в града и населените места в общината, изгражадне на общински плувен басейн, отводняване на подпочвени води в с. Бохот и изграждане на енергийно ефективно улично осветление. Плевенска област има 350 000 жители, от тях 140 000 населяват самия град като го нареждат седми по големина град в България. В общината има 25 населени места. По последни данни от Бюрото по труда, равнището на безработицата за Община Плевен е около 7%.

Моля коментирайте