Повече мобилност при ел.зареждане на автомобилите

В рамките на иновативен научно-изследователски проект Ericsson ще въведе мобилната свързаност в електрическите автомобили и ще даде на шофьорите по-голям избор и контрол при определянето времето и графика на зареждане.
Новият тип архитектура дава възможност на шофьорите да контролират зареждането на колите си, докато те са включени в обикновен електрически контакт. Освен това, системата начислява разходите за електричество към сметката на собственика на автомобила. Шофьорът настройва времето и количеството за зареждане в конзола, разположена в колата през смартфон или таблет.

Чрез мобилната мрежа, автомобилът комуникира с електрическата, така че зареждането се програмира на база цените за електроенергия, което намалява разходите за потребителите. За доставчиците на електроенергия координацията и зареждането на автомобили в цялата електрическа мрежа е по-рентабилното и устойчиво решение.
Концепцията е разработена в консорциум между Volvo Car Corporation, Göteborg Energi – водещият доставчик на електроенергия в Западна Швеция – Ericsson и Viktoria Institute, неправителствен ИТ изследователски институт и по този начин тя предлага широка перспектива.

Пер-Оке Олсон, изпълнителен директор на Viktoria Institute, коментира: „Нашата мисия е да предоставим знанието си на пазара под формата на иновации. Това е един успешен пример за сътрудничество между различни браншове на индустрията с голям бизнес потенциал. Вярваме, че този проект ще подкрепи навлизането на електрическите автомобили на глобалния пазар, като по този начин ще подпомогнем обществото по пътя му към устойчива мобилност."
В рамките на проекта беше използван автомобила Volvo Electric C30, който е в лимитирана серия за лизингова продажба в Европа. Той е оборудван със специален електромер и софтуер. Участието на Ericsson в проекта се състои в оценката и експертното мнение за това как съществуващите и бъдещи мобилни мрежи, услуги и терминали могат да поддържат нови бизнес идеи и обществно полезни услуги. Ericsson осигурява експертното знание по отношение на ИТ и комуникационните аспекти на проекта.

Моля коментирайте