Ще сътурдничим с Виетнам

Протокол за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество бе подписан между България и Социалистическа Република Виетнам по време на Двадесет и втората Междуправителствена българо-виетнамска комисия в София. Двете страни се договориха за разширяване на търговията чрез увеличаване износа на български стоки за Виетнам, сред които химикали за растителна защита, селскостопанска продукция и техника, вина, лекарства, машиностроителни изделия и оборудване. Договорено бе също увеличаване на виетнамския внос в България на обувки, текстилно-шивашки изделия, дървени изделия, електроника и морски продукти. По време на сесията бе подписан и Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията. С подписването на протокола бе закрита Двадесет и втората сесия на Междуправителствената българо-виетнамска комисия.

Виетнам има търговски контакти с повече от 200 страни и икономически територии в света. Растежът на БВП през 2011 г. е 5,7 %. В износната листа на страната присъстват стоки като: черен пипер, кашу, текстил, каучук, ориз, кафе, рибни и морски продукти. Страната внася машини, оборудване, резервни части и потребителски стоки. Ръст през последната година се наблюдава в областта на информационните технологии – 16%. През 2011 г. са обслужени 6 млн. чужди туристи и 36 млн.местни гости. Приходът от туристическа дейност възлиза на 6 млрд.щ.д. 

На държавно ниво се работи усилено за подобряване на средата за инвестиции. В страната потребителският потенциал расте с 20% на година. Общата покупателна способност на 87 млн.население на Виетнам се оценява на 80 млрд.щ.д.

 

Моля коментирайте