Централна и Източна Европа

06 Юли 2018

Huawei подкрепя на дигитализацията на страните от ЦИЕ

 Huawei проведе Глобалната среща на върха за интелигентни градове 2018 и обяви сътрудничеството си с държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Сътрудничеството ще обхваща области като интелигентни градове, транспорт и образование, и цели да стимулира дигиталната трансформация и развитието...
03 Май 2012

Българско участие на финала на първото Global Impact Competition в ЦИЕ

Първото състезание за глобално въздействие в ЦИЕ и ЮИЕ, подкрепено от компании като Autodesk, Сиско, GE Healthcare или PortfoLion, достигна до хиляди студенти, млади предприемачи и хора от бизнес средите в региона. В рамките на конкурса, бяха подадени 54 заявления от осем държави, в областите...