ЦИЕ

10 Септември 2018

17 български компании са сред най-големите в ЦИЕ

17 български фирми са сред най-големите компании в Централна и Източна Европа. Международната кредитна застрахователна компания Coface представи тези данни на десетото си годишно проучване за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface CEE Top 500. Резултатите от изследването...
18 Април 2018

България превъзхожда региона на ЦИЕ в растежа

Докато повечето икономики от Централна и Източна Европа вече са достигнали цикличния си пик и предстои да преминат към меко забавяне, в България най-добрите резултати на икономиката, що се отнася до растежа тепърва предстоят. Сценарият ни предвижда растежът на БВП да достигне своя пик през 2018 г...
08 Септември 2017

Спад в оборотите, ръст в броя на служителите в Източна Европа

Интересен факт обуславя икономиките в страните от Централна и Източна Европа през изминалата година – наблюдава се бум в пазара на труда, а оборотите и печалбите на най-големите компании намаляват съответно с 0,6% и с 3,1%. По държави – Полша остава най-големият играч със 168 компании...
14 Май 2015

Банките в ЦИЕ сe стабилизират до нивата преди кризата

Банковият сектор в Централна и Източна Европа се промени значително в резултат на глобалната финансова криза от 2008-2009 г. В момента банките в региона се връщат към стабилните нива на своите показатели за рентабилност от преди кризата. В допълнение, алтернативи на традиционните банкови услуги...
11 Декември 2013

Очаквания за растеж

“Водещите индикатори сочат към възстановяване на глобалния растеж за 2014 г. Развитите икономики поемат водачеството, като нетният износ и частните инвестиции оказват подрепа на растежа. Можем да очакваме 2.5% растеж за САЩ, 2.3% за Япония и 1.5% за Еврозоната. Развиващите се пазари, например...
21 Юни 2013

ЦИЕ с най-висок ръст на рекламния пазар

Разходите за интернет реклама в Централна и Източна Европа ще се повишат с 23% до 4.55 млрд. долара тази година. Това показва проучване на онлайн агенцията за проучване и анализи eMarketer. Оказва се, че страните от ЦИЕ ще имат най-бърз растеж на рекламния пазар в света. Агенцията очаква разходите...
13 Май 2013

Необслужените кредити в ЦИЕ са 10.1%

"По отношение на растеж и печалби, банковият сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)1 продължава да се представя по-добре от банковия сектор в Западна Европа, тъй като възможностите за растеж и маржовете в ЦИЕ остават значително по-големи“, се казва в годишния преглед на Райфайзен Рисърч. Тъй...
10 Май 2013

По-големият ръст на кредитиране в ЦИЕ

„Въпреки кризата в Европа потенциалът в Централна и Източна Европа е огромен. Подобряването на икономиката ще се движи от необходимостта от подобряване на регионалната инфраструктура и институционалната среда“, коментира Джани Папа, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа по време на...
16 Януари 2013

Очакваният ръст в региона на ЦИЕ ще е с по-бавни темпове

Инвестициите на компаниите и активизиране на бизнеса са факторите, които ще донесат очаквания ръст на икономиката в страните от Централна и Източна Европа. С прогнозираните 2.6% средногодишен ръст на БВП на страните от Централна и Европа и 2.9% за Югоизточна Европа за следващите пет години (2013-...
15 Януари 2013

Банковият сектор в страните от ЦИЕ е стабилен

В сравнение с по-развитите страни потенциалът за дългосрочен ръст на икономиките от Централна и Източна Европа остава непокътнат, каза Джани Папа, Директор на УниКредит за ЦИЕ на прес конференция на европейската банкова група.
Силните аспекти на региона на ЦИЕ са неговата конкурентност,...

Страници