диплома

13 Юни 2018

Университетската диплома все пак увеличава заплатата

Университетското образование се отплаща. Образователното равнище е ключов фактор, който влияе върху заплатата и нейния ръст по време на целия живот. Служителите с висше образование печелят с до 50% повече от средната месечна заплата на тези със средно образование. Заплащането нараства с...
16 Януари 2006

Дипломата е добра основа, но от нея започва да се гради къщата

Закон за туризма
Отново излезе поредната промяна на закона за туризма, в който прозира криворазбраната европеизация. И отново се преструктурира “най-проспериращият отрасъл на българската икономика, който се характеризира с динамично развитие и устойчиви темпове на растеж” (...