fbpx Асоциация за иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Асоциация за иновации

Нора Ишкова е новият изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Тя стъпва в длъжност от септември 2021. „Секторът на бизнес услугите и технологиите продължава да расте и да бъде движеща сила за иновациите в страната.