fbpx автомобилен туризъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

автомобилен туризъм

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, събра инвеститори и мениджъри на хотели и хотелски групи на Хотелски форум 2021, на които да обсъдят ситуацията, предизвикателствата и възможностите в бизнеса след отпечатъка на световната пандемия от COVID-19. По официални данни н