Адв. Бисерка Маринова

16 Октомври 2007

Кога се плаща данък добавена стойност при сделка с имот

В ЗДДС се разглеждат доставките, свързани със земя (по смисъла на този закон “земя” е земеделската, горската и тази в строителните граници на населените места). Облагаемите доставки означават сделки, сключени от регистрирано по ЗДДС лице, което прехвърля собственост върху земя, учредява или...
16 Юли 2007

Отговорностите на продавача при покупко-продажба на ново строителство

Големият дял на новото строителство на пазара за недвижими имоти показва, че то има редица предимства. Заедно с това, позицията на купувача е доста рискова, тъй като няма никакви реални гаранции за реализиране на правата му по предварителния договор. Главното безпокойство на купувачите на ново...
16 Юни 2007

13 тънкости при сключване на наемен договор

На пръв поглед наемното отношение не е сложен правен институт - наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена.
Но знаете ли, че наемодателят не е задължително да е собственик на имота, как се отдава под наем имот...
16 Май 2007

Нови фактори забавят пазара на земя

Не е тайна, че цените на земеделската земя едва през последната година започнаха да вървят рязко нагоре и да се стремят в бъдеще да стигнат справедливо съответствие с тези от страните в ЕС. Заедно с това, брокерите отчитат, че в момента пазарът на земеделската земя е в застой. Причините може да се...
16 Март 2007

Нова година - “нов късмет” за пазара на имоти в България

Приемането в ЕС е ново начало, което прави
2007 г. особено “нова”за България.
Голямата динамика на пазара през декември, впрочем - активен период винаги - се обуславяше от различни фактори. Желанието на продавачите да пробват по-високи, да не кажем “шокови” ценови нива, бе...
16 Юли 2006

Чуждестранните инвестиции и недвижимите имоти в България

В резултат на отварянето на България към световната икономика и приобщаването й към Европейския съюз, българското законодателство претърпя редица промени и в областта на чуждестранните инвестиции. Те създават реални условия за привличане на чужди капитали и опит в страната, като същевременно да...