Анализ на Кредит Център

16 Септември 2007

Основнияt двигател на кредитния пазар е ипотечното кредитиране

  Кредитният пазар в България продължава динамично да се развива, като основният двигател остава ипотечното кредитиране. Секторът е отбелязал ръст от над 40 % за първото полугодие на 2007 г. Ръстът се дължи главно на подобрените условия по тези кредити и намаляването на лихвените проценти от...