Диана Георгиева - Магистър КСО

26 Януари 2015

Политики за КСО

Съществува пряка връзка между здрав и печеливш бизнес, и добруване на общността. По-голямата част от малкия и среден бизнес е неразделна част от общността и има активно участие в местните стремежи и активности. Ползите за компаниите са най-вече в :- създаването на ценни мрежи и връзки с другите...
18 Декември 2014

КСО стратегически модел

Корпоративната социална отговорност (КСО) трябва да бъде компонент на различните управленски нива, както на ниво стратегия, така и да бъде неразривна част от организационната култура. Друга важна особеност на тази функция е нейното постоянство, т.е компанията постоянно трябва да е чувствителна към...
21 Ноември 2014

КСО - по-малко думи, повече действия

През последните години, в бизнес речника ни навлезе термина “Корпоративна социална отговорност“ (КСО). Първоначално бе задължителен елемент от стратегиите на големите мултинационални компании, представени у нас. След това техният пример бе продължен от големия български бизнес. Разбира...