доц. д-р Татяна Христова, маг. Тодор Христов

16 Ноември 2005

Хората не се мотивират от само себе си

Когато създавате екип (работен, проектен, мениджърски и т.н.), вие залагате на неговия мощен потенциал да изпълни важна цел. Следите непрекъснато хода на изпълнение на целта и така управлявате екипната ефективност и факторите, които й влияят. В последните два броя на списанието предложихме полезни...
16 Юли 2005

Правещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?

"Време е да прекратим дискусиите. Вече имаме становище какво трябва да правим. Предлагам да съставим кратък план с необходимите задачи, ресурси, отговорници и срокове за изпълнение. Хубаво ще бъде да изчислим какво би ни струвало всичко, като не забравяме и най-малките разходи. Според мен първото...