Гергана Тодорова

16 Април 2006

Присъединяване на данъчната ни култура към европейската

Предприемаческата култура е изключително важен феномен в развитието на бизнес културата у нас за последните 15 години. Тя включва: компетентност в области като: IT, онлайн-общуване в страната и в чужбина, PR, данъчна култура, култура в търговското обслужване, култура в производствените отношения,...
16 Март 2006

Промени в закона за Данък върху добавената стойност през 2006 г.

Гергана Тодорова е по професия икономист. Завършила е “Счетоводство и контрол” и “Управление на фирма” в УНСС София. От началото на 1998 г. до момента е мениджър на Консултантска къща “ИВАНА” ЕООД. Фирмата специализира консултации в областта на счетоводното и данъчното...
16 Ноември 2005

В навечерието на новата данъчна година

Годишно счетоводно приключване
С новата редакция на Националните счетоводни стандарти - “Счетоводни стандарти за МСП”, които са в сила от 01.01.2005 г., и с прилагането на МСС за останалите предприятия, се определя повишение на дела на онези елементи от счетоводната политика (принципи, бази,...

Страници