Христо Кирков

16 Юли 2004

Проблеми в организацията и управлението на сервиза на автомобили

Както вече писах в предишни статии, продажбата на един автомобил е еднократен акт и затова представата за марката, в т.ч. за търговеца, се изгражда в следпродажбения период, т.е. в интервала от време, включващ сервиза. Като резултат от положително изградената представа за съответната марка е...