Инж. Лиляна Димитрова

16 Май 2004

Новите предизвикателства

Цивилизованият свят, към който бихме искали да принадлежи и нашата държава, обръща все по-голямо внимание на отделния човек - на неговите способности, умения, квалификация, потенциал. За да може тези дадености на всеки отделен работещ човек да бъдат съхранени възможно по-дълго, е необходимо да се...
16 Декември 2003

Европейското бъдеще на вашата фирма

Влизането и приемането ни в Европейското семейство и Европейския съюз вече чука на нашата врата. Отговорността не е само на политиците, тя е и наша. За това трябва възможно най-пълно да отговорим на европейските очаквания и най-вече на изискванията, които са доста високи. Европейският потребител е...
16 Ноември 2003

За да гарантираме себе си

Пътят към Европейския пазар на българските продукти и услуги изисква от фирмите да декларират и да докажат при одит от клиент или от трета независима страна съответствие на производствените си процеси с изискванията на съответния стандарт, действащата нормативна база в страната и хармонизираните...