инж.Григор Григоров

16 Октомври 2004

Обединяване на строителните фирми при фалити

инж. Георги Григоров е завършил образованието си в Инженерно-строителния институт, София (днес Университет за архитектура, строителство и геодезия).
Работи по специалността си в СО "Метални конструкции", СО "Технопрогрес". Изпълнявал е длъжността директор "Строителство по стопански начин" в...