Иван Сариев

Мениджърите трябва да извлекат максимална полза от ограничените ресурси, като в същото време трябва да отговорят на постоянно нарастващото търсене на нови технологии и на повишаването на производителността. Поради това продължава да нараства необходимостта от разумни ИТ инвестиции.