Костадин Томов

Брандът е име, знак или символ, който се използва, за да се идентифицира даден продукт или услуга от потребителите и да се разграничи определен продукт от този на конкуренцията.Брандовете не са само в супермаркетите и в телеви
Основната характеристика на съвременното общество е, че потребителите трудно се ориентират в изобилието от предлагани продукти и услуги с почти еднакви характеристики и функционални ползи и не рядко дори с приличащ си дизайн. В глобалния свят това, което отличава един продукт от друг, е силата на бр
Повечето от компаниите в козметичната индустрия са малки и средни предприятия. Това означава, че те имат същите слабости, характерни за МСП в страната - недостатъчни финансови ресурси, подценен и неразвит маркетинг, липса на управленска информационна система, неподготвен мениджърски екип. Почти всички фирми се управляват еднолично от собствениците, което е характерно за цялата българска икономика.