Костадин Томов

25 Юли 2018

Брандът e огледален образ на маркетинг активностите


Брандът е име, знак или символ, който се използва, за да се идентифицира даден продукт или услуга от потребителите и да се разграничи определен продукт от този на конкуренцията.Брандовете не са само в супермаркетите и в телевизионните и радиореклами. Дори футболните клубове, политическите...
24 Март 2011

Бранд мениджмънтът - ключ към успешен бизнес

Основната характеристика на съвременното общество е, че потребителите трудно се ориентират в изобилието от предлагани продукти и услуги с почти еднакви характеристики и функционални ползи и не рядко дори с приличащ си дизайн.
В глобалния свят това, което отличава един продукт от друг, е силата...
16 Август 2005

Обединението на компании - предимство пред конкуренцията

Повечето от компаниите в козметичната индустрия са малки и средни предприятия. Това означава, че те имат същите слабости, характерни за МСП в страната - недостатъчни финансови ресурси, подценен и неразвит маркетинг, липса на управленска информационна система, неподготвен мениджърски екип. Почти...