Лъчезар Желев

16 Септември 2007

Интернет банкирането помага на бизнеса

Развитието на технологиите и интернет, както и нарас-тващите потребности на бизнеса от информация са катализатор за развитието на всички индустрии. Банковият сектор не е изключение и все повече финансови институции включват услугата онлайн банкиране сред своите приоритети. Интернет дава възможност...