Милен Димитров

16 Май 2005

Екология и бизнес


Милен Димитров е роден през 1969 г. в с.Черковна, Варненско. Завършва магистратура по опазване на околната среда в Техничес-кия университет във Варна. От
1996 г. до 2003 г. работи като експерт по екология в производствено-технологичен отдел в “Полимери" АД - Девня. От 2003 до 2004 г....