Пламен Петров - партньор в Екуинокс Партнърс

Бащата на съвременния мениджмънт Питър Дракър казва, че прекалено много учим мениджърите в различни организации какво и как да правят, и не им обръщаме в