fbpx Веслава Попова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Съвсем ясно виждах скептицизма в очите на някои топ мениджъри… доскоро. Що за приумица е това да развиваш лидери?! Първо, лидерите се раждат, и второ – лидерът вече е наличен и е начело на организацията.
Какво разбираме под лидерство и лидери? Представяме си изключителни личности, надраснали рамката на своето време и останали в историята, за да ни служат като светъл пример.
За повечето маркетинг директори непрекъснатото увеличаване на приходите от продажби прилича на преследване на вечната младост - безкрайно тичане с нисък резултат.
От гледна точка на управленския екип, развитието на консултативни продажби означава разработване на формален, реалистичен процес - “стъпка по стъпка” за това какво трябва да правят търговците.
Представете си група хора, всеки от които е лидер на функционална област, но попада в екип, който трябва да ръководи.
Театър в бизнеса. Модна приумица ли е това в болния от непрекъснати промени, преструктуриране, сливания и придобивания бизнес? Заболяването “консултатит” се свързва с реинженеринг на бизнес процеси, което често води компаниите до стремителен полет надолу.
Срещнали се двама приятели от студентската скамейка. Навремето единият бил отличник, а другият – едва кретащ. Отличникът завършил с отличие, а кретащият дори не успял да си вземе дипломата. Умникът завършил медицина в България и престижно бизнес училище в чужбина.
Факт е, че оборотите са спаднали, защото клиентите вече не купуват по на-чина, по който са го правили преди. Първата реакция е паническа. Втора-та реакция е избягваща.
Защо темата за продажби по време на криза е добра тема за обучителните организации?