Веслава Попова

01 Септември 2017

Развиване на лидерство

Съвсем ясно виждах скептицизма в очите на някои топ мениджъри… доскоро. Що за приумица е това да развиваш лидери?! Първо, лидерите се раждат, и второ – лидерът вече е наличен и е начело на организацията. Всъщност други направо не са желани. Най-добре е, ако може бързо да си стегнат...
24 Ноември 2016

Лидерските умения на ефективните мениджъри

Какво разбираме под лидерство и лидери? Представяме си изключителни личности, надраснали рамката на своето време и останали в историята, за да ни служат като светъл пример. Или си представяме лидери на политически партии, изявени обществени фигури, главни изпълнителни директори на водещи в...
19 Януари 2015

Защо някои компании фалират?

За повечето маркетинг директори непрекъснатото увеличаване на приходите от продажби прилича на преследване на вечната младост - безкрайно тичане с нисък резултат. А ако функциите в организацията са разделени, измерването на ефекта от чисто маркетинговите дейности и действията на екипа по продажбите...
19 Септември 2014

Какво пречи на компаниите да увеличават пазарния си дял?

От гледна точка на управленския екип, развитието на консултативни продажби означава разработване на формален, реалистичен процес - “стъпка по стъпка” за това какво трябва да правят търговците. Този процес включва какви дейности трябва да извършват, какви подходи да използват при...
28 Януари 2014

Хората се делят на 8 основни типа

Представете си група хора, всеки от които е лидер на функционална област, но попада в екип, който трябва да ръководи. Хората в екипа не са му директно подчинени, което означава, че няма формалната власт да наложи мнението си, дори когато е силно убеден, че е прав. Представата за решителен...
27 Февруари 2012

По-висока продуктивност чрез театрални техники в бизнеса

Театър в бизнеса. Модна приумица ли е това в болния от непрекъснати промени, преструктуриране, сливания и придобивания бизнес? Заболяването “консултатит” се свързва с реинженеринг на бизнес процеси, което често води компаниите до стремителен полет надолу. Защото хората в организациите не се...
23 Януари 2012

Умникът и глупакът

Срещнали се двама приятели от студентската скамейка. Навремето единият бил отличник, а другият – едва кретащ. Отличникът завършил с отличие, а кретащият дори не успял да си вземе дипломата.

Умникът завършил медицина в България и престижно бизнес училище в чужбина. Работел като...
07 Септември 2010

Да вървим напред

Факт е, че оборотите са спаднали, защото клиентите вече не купуват по на-чина, по който са го правили преди. Първата реакция е паническа. Втора-та реакция е избягваща. Настъпилата промяна се игнорира и обичайният начин на правене на бизнес продължава. Силното лидерство е третата реакция на...
04 Август 2010

Продажби по време на криза

Защо темата за продажби по време на криза е добра тема за обучителните организации? Първата причина е, че по време на икономическата рецесия бизнесът като цяло страда от спад в оборотите поради това, че клиентите вече не купуват по начина, по който са го правили преди. Първите симптоми...