Виолета Кошова

16 Юли 2007

Нуждата от корпоративно обучение

Информационните технологии представляват най-бързо развиващия се сектор в световен мащаб. В него са съсредоточени много усилия и големи инвестиции. За да бъдат конкурентоспособни, българските фирми, повишават не само техническите си звена, но отделят все повече ресурси за повишаване на...