wilson learning europe

Всеки бизнес, без значение доколко глобален или локален е той, разчита на комуникацията, за да върви успешно напред. Все още малък процент от компаниите инвестират в обучение на своите служители за това как да общуват. Лидерите са особено уязвими към критики относно техни неправилни комуникационни действия и неадекватно представяне на идеи. Най-важното е, че те поставят стандарти за комуникация на другите, съзнателно или несъзнателно. Лидерите трябва да разбират динамиката на комуникацията