wilson learning europe

16 Юни 2008

Адаптивното лидерство - Подход към различията

Всеки бизнес, без значение доколко глобален или локален е той, разчита на комуникацията, за да върви успешно напред. Все още малък процент от компаниите инвестират в обучение на своите служители за това как да общуват.
Лидерите са особено уязвими към критики относно техни неправилни...
16 Март 2008

Интегриране практиките на лидерство и мениджмънт*

*Продължение от миналия брой Екипите и отделните индивиди трябва да получат отговор на пет въпроса, за да постигнат ефективно целите на компанията. На тези въпроси се отговаря с прилагането на пет принципа: Посока, Цели, Обратна връзка, Признание и Подкрепа. Степента, в която лидерството,...