консултанти

16 Октомври 2004

Време да строим!

Строителството безспорно е най-древната професия. За разлика от някои видове, ние се раждаме без къщичка на гърба и ни се налага да си я построим. В последно време забелязваме известно оживление на пазара на недвижими имоти. Сред важните фактори за това явление са нарасналият инвестиционен интерес...
16 Октомври 2004

Строително-инвестиционният процес се улеснява с консултантска фирма


Марин Бакалов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, и специализира "Архитектура". 15 години работи в Колективно архитектурно проектиране, бил е ръководител обекти. Участва в строителен надзор, като от 1999 г. осъществява строителен надзор в проектирането на...
16 Октомври 2004

Договорите на FIDIC

FIDIC организира семинари, конференции и други мероприятия:
поддържане на висок етичен и професионален стандарт;
обмен на мнения и информация;
обсъждане на общи проблеми сред асоциациите членки и представителите на...
16 Октомври 2004

Обединяване на строителните фирми при фалити

инж. Георги Григоров е завършил образованието си в Инженерно-строителния институт, София (днес Университет за архитектура, строителство и геодезия).
Работи по специалността си в СО "Метални конструкции", СО "Технопрогрес". Изпълнявал е длъжността директор "Строителство по стопански начин" в...
16 Октомври 2004

Безопасен и здравословен труд в строителството

Строителството е един от най-рисковите браншове в икономиката както в България, така и навсякъде по света. Въпреки намаляването у нас на общия трудов травматизъм и броя на трудовите злополуки, завършили със смърт, съответно от 24 795 на 14 764 и от 15 на 13 злополуки със смъртен изход, все пак този...
16 Октомври 2004

Сертифициране по система за управление "ЕКО Хотел"

Преодоляването на проблемите може да стане с въвеждане за система за управление на качеството.
Хотел "Севлиево Плаза", Севлиево, от веригата "AMSTAN-Хотели" вече получи сертификат за прилагане на системата "ЕКО Хотел". Системата частично изпълнява изискванията на ISO 14001- стандарт, който...
16 Октомври 2004

Държавен контрол върху хранителните продукти

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз фирмите от хранително-вкусовата промишленост трябва да се съобразяват както с нови изисквания и стандарти, така и с контрола, който държавата упражнява в този сектор от икономиката.
Държавният контрол се отнася за храните, които се...
16 Октомври 2004

Дизайнът - индивидуалността на всяко архитектурно творение

Всяко архитектурно творение от своя страна се отличава и индивидуализира чрез дизайна си.
Днес "дизайн" е многостранна дисциплина, приложима към всеки сегмент на живота, чрез просто модифициране на съдържанието и изразните средства.
Дизайнът вече не се ограничава до мебелната индустрия, а...
16 Октомври 2004

Покривни градини


Голяма част от жилищните, административните и промишлените сгради в нашите градове са с плоски покриви. Подземните паркинги и гаражи също. Най-сериозен проблем при тях е хидроизолацията. Общите изисквания към нея са да бъде водонепропусклива и водоустойчива, да притежава значителна механична...
16 Октомври 2004

Следипломното обучение - предпоставка за професионализъм

Българската народна мъдрост "Човек се учи, докато е жив" трябва да бъде в основата на идентичността на нацията ни в условията на присъединяване в ЕС. Интензивността на промените в съвременните обществени отношения и в организацията на обществото изисква непрестанна грижа за професионалната...

Страници