консултанти

16 Октомври 2004

Какво да изберем за пода

Наред с мебелите огромно значение за въздействието на интериора имат и вложените в помещението материали. Mожем да си позволим да сменим през година-две завесите и мебелите, но подът е най-трайната характеристика на нашето жилище. Ето защо изборът му е изключително важен. Първо, защото настилките...
16 Септември 2004

Контрол на процеса на планиране и въвеждане на стратегията

"Форем Консултинг" е независима консултантска фирма, която развива дейност в България и на Балканите. Тя е привлякла професионалисти и от международни консултантски компании, които работят в
България.
тел.: 02/980 8008, www.foremconsulting.com В предишните две статии от поредицата,...
16 Септември 2004

Професионални стандарти в управлението на човешките ресурси

Институтът на сертифицираните професионалисти (ИСП) е създаден през пролетта на 2004 г. към БАУЧР. Той осъществява политиката на асоциацията в областта на професионалните стандарти и развитието на нейните членове. ИСП е обединение на хора, които вече са доказали своя професионализъм в областта...
16 Септември 2004

Хората - капитал в съвременния бизнес

Соня Ангелова получава висшето си образование в Технически университет, София. Там тя завършва първа специалност "Електроника" и втора - "Мениджмънт на персонала". Специализира "Счетоводство и контрол" в Университета за национално и световно стопанство.
От юни 2003 г. заема поста на...
16 Септември 2004

Започни кариера, преди още да си завършил

Наследниците на българина са пътували, пътуват и днес за знания и наука на Запад и на Изток. И най-важното не само за да получат диплома, която да стои в рамка, а да се завърнат с конкретни знания и опит и практически умения. Това от своя страна означава доходна и прес-тижна работа и достойна...
16 Септември 2004

Капаните, в които попадат HR специалистите

ACE HR Services е млада българска консултантска фирма. Тя е специализирана в областта на управлението на човешките ресурси:
- подбор на персонал;
- тренинг програми (in-door и out-door) и развитие;
- HR консултиране - анализ и проектиране на длъжности, изготвяне на длъжностни...
16 Септември 2004

Системи за оценка на изпълнението-проблеми при приложението им в България

  "Не можем да решим проблемите, ако разсъждаваме по същия начин, по който сме разсъждавали при създаването им."
(Айнщайн) В последните години оценката на индивидуалното трудово изпълнение се налага като практика както в чуждестранните компании в България, така и в по-големите български...
16 Септември 2004

Разработване на малък фирмен проект- възможност за обучение и развитие на екипи

Забързаният ритъм на съвременния бизнес води до необходимостта от непрекъснато обучение и развитие на фирмения персонал. От тази тенденция не избягват и малките фирми. Особено тези, които вече имат стабилни пазарни позиции и осъзнават ключовата роля на знанията и уменията на хората си за...
16 Септември 2004

Как и кога да оценяваме обучението?

Както ви обещахме преди няколко месеца, ние, консултантите от "ЗАЕДНО", и нашите съмишленици ви представихме поредица от статии, които разглеждат важни въпроси, свързани с професионалното обучение на фирмите. Това са проучването на необходимостта от обучение и връзката с бизнес...
16 Септември 2004

Системи за развитие на лидери


Успешното развитие на таланта означава баланс между търсене и предлагане. Търсенето започва с ясно дефиниране на необходимите ресурси като количество, знания и умения. С оглед на дългосрочното планиране е важно да правим разлика между технически и стратегичес-ки умения, които са необходими в...

Страници