консултанти

16 Май 2005

Сертифициране и обследване общ правен анализ

Основната регламентация на сертифицирането и обследването е представена в специален раздел на Закона за енергийната ефективност(ЗЕЕ), приет от Народното събрание и обнародван в Държавен вестник на 5.03.2004 г. Той се основава на Енергийната стратегия на България, приета през 2002 г., нормативните...
16 Май 2005

Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?


"Не, не мисля, че тази идея е добра!
Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина.
Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се
хвърляме в неизвестността!"
Чували...
16 Май 2005

Чаша вода от Девин- здраве от природата


Водата означава живот. Тя е много повече от необходимост за съществуване, тя е дар от природата за човека. Когато Бог е създавал Земята, е бил щедър към България, защото територията на страната е много богата на минерални извори. Само трябва правилно да използваме този дар. Затова от...
16 Май 2005

Здрави зъби за блестяща усмивка и самочувствие

Сигурно ви се е случвало да се срещате с хора, които крият усмивката си или усещате дъх от устата им, когато говорите с тях, който ви отблъсква. И подсъзнателно те попадат в друга графа от контактите ви. Ами ако и вие сте от тях? Отивате на бизнес преговори и "обгазявате" този срещу вас. Какво ще...
16 Май 2005

Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Промените в областта на безопасността и здравето при работа започна с приемане на Закона за...
16 Април 2005

Традиционен или нетрадиционен подбор на участници в екип

Кой е най-подходящият начин за подбор на участници в екип? Този въпрос възниква винаги, когато мениджърите и предприемачите възнамеряват да създадат или променят състава на екипите си. Често пъти се използват три традиционни начина: 1. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според...
16 Април 2005

Реконструкция на лозя

Реконструкцията на съществуващи лозя става все по-актуална през последните години. Старите лозя създадени преди 20 и повече години са силно проредени. Реконструкция се извършва и на млади лозя, ако не са гледани добре и са проредени. В повечето случаи старите лозя са с междуредови разстояния 3,5/1,...
16 Април 2005

Фотосафари в Кения-приключение на един дъх

Африка - места като това са като наркотик, хем ти е странно, хем си омагьосан и искаш пак да се потопиш!
Вероятно за много от нас Кения - прекрасна страна в Източната част на Африка, е непозната.

"Музей на открито"- това е може би най-точното определение за Африка и Кения. И не...
16 Април 2005

Съвременни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в енергетиката


През последното десетилетие в нашата страна бяха издадени редица законови и нормативни документи относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в работната среда в различните отрасли на промишлеността. В известна степен, тази законодателна дейност предопредели създаването на...
16 Април 2005

Как да санираме панелния блок, в който живеем?

В последно време въпросът за санирането на панелните блокове се постави на дневен ред в цялата му острота от редица държавни и международни институции, от общините и от самите собственици. Причината е крайно незадоволителното състояние, в което се намират тези блокове, големите и излишни енергийни...

Страници