маркетинг

Подзаглавие
Защо хората купуват една стока?
Замисляли ли сте се какви са причините, които ви карат да купите една стока? Същите са и за вашите клиенти.
Предприемач, стартиращ бизнесмен, практическа реализация на блестяща идея – това са все различни аспекти на желанието на много от нас да успеят в бизнеса и обществото. Постигаме го с оригинално мислене, финансов ресурс, подкрепа от най-близките и, разбира се, малко късмет.
 Събитийният мениджмънт не е лесна задача. Съществуват много малки детайли, които или ще обърнат каручката или ще облекчат много цялата организация по планирането и провеждането на вашето събитие, конференция или изложение.
Какви ограничения и перспективи има пред Аугментед Реалити (АР)?
Аугментед Реалити (АР) е нова прогресивна, модерна и перспективна технология, която се прилага с успех за различни цели: информиране, маркетинг, брендиране, реклама, развлечение, информация за местата около нас и др. Тази технология добавя информация и илюстрации към реален обект или място.
При появата на всеки нов обект, човешкият мозък го разпознава и веднага го класифицира в най-подходящата категория на базата на неговия опит и спомени.
Компаниите от сектора на информационните технологии се ползват с най-голямо доверие в България като надеждни и отговорни в своите практики.
Основното различие между физическото и психологическото позициониране е стратегията зад посланията.
"Позициониране" е маркетингов термин, който се отнася до това, какъв визуален имидж и тип идентичност маркетолозите биха искали да изградят на свой продукт или бранд.
Всяка фирма, участваща в международния бизнес трябва да разработи алтернативи за навлизане на международния пазар. За този избор тя рационализира бизнес решението си въз основа на състоянието си и конкретните международни пазарни условия.