технологии

16 Септември 2004

"ТехноЛогика" разширява функциите за защита на информацията в системата за управление на човешките ресурси HeRMeS®

Управлението на човешките ресурси е една от най-отговорните дейности във всяка организация. Използването на информационни технологии за това управление поз-волява тази дейност да бъде много по-ефективна и успешна за организацията. Информационните технологии носят множество ползи - възможност за...
16 Август 2004

Sateltrack - система за контрол и управление на автомобилите през интернет

Sateltrack е най-бързата и лесна за използване система за наблюдение, позициониране, контрол и управление на транспортни средства. Тя е изградена като ASP (Application Service Provider) платформа. Потребителят може да я използва директно чрез обикновена интернет връзка, без да е необходимо да...
16 Август 2004

Внедряване на Система за управление на качеството- ези или тура?

"Прайм Технолоджис" работи в две основни направления :
- консултантски услуги за изграждане на системи по качеството според изискванията на ISO 9001:2000 и AQAP;
- цялостни решения в областта на информационните технологии, в партньорство с HP, Fujitsu Siemens Computers, Microsoft, 3Com...
16 Август 2004

Как да извлечем максимума от своята локална мрежа

За консултации: "Игъл Софтуер" е специализирана в оказването на консултации в областта на информационните и комуникационни технологии. Можете да се свържете с нас на тел.: 02/ 9651000 или GSM: 088/ 9651000 или да ни посетите на интернет
страницата ни: http://eagle-software....
16 Юли 2004

Incadea.Engine® - ефективна система за управление на автобизнеса

Incadea.Engine®, работещо върху основата на MBS-Navision®, е специфично решение, създадено специално за автомобилния бранш. То управлява всички процеси по управлението на вносителите, дистрибуторите и сервизните работилници на автомобилните марки. От два месеца решението се използва от...
16 Юли 2004

Бизнес в авторепаратурния бранш

Изграждането на един нов сервиз е значителна инвестиция. Комплексният авторепаратурен участък (бояджийно и тенекеджийно) може да възлезе на 150 000 до 350 000 лв. в зависимост от залагания капацитет (работни места) и ниво на сервизно обслужване. От дългогодишната практика на "Лазурит 94" и...
16 Юли 2004

Въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2001

Стандартът БДС EN ISO 9001 и помощните стандарти от серията ISO 9000 са замислени като универсални инструменти за въвеждане на системи за управление на качеството във фирми от различни браншове. Практическото им прилагане действително показва, че системите са въведени и сертифицирани в предприятия...
16 Юли 2004

Технологията "Бизнес Интелиджънс" - нови възможности за по-ефективни управленски решения и контрол

Принципът на работа на тази технология е чрез трансформиране и зареждане на данните в единно хранилище (Data Warehouse) да бъдат представени във вид удобен за анализ от сървър за BI
(Intelligence Server). Този анализ се осъществява чрез детайлизиране на данните, както и чрез правене на разрези...
16 Юли 2004

Комерсиалният сайт - как да изградим доверие в посетителите

Основната цел на комерсиалния сайт е генерирането на приходи. На практика той трябва да замести продавача от магазина, като даде нужната на клиента информация и завърши сделката.
Първата и най-важна задача е изграждането на здрави връзки на доверие с клиентите. Ако такива липсват, всичките ви...
16 Юни 2004

Законите могат да са достъпни и оn-line

Васил Христович е собственик и главен мениджър на "Апис Христович". Завършил е факултета по математика към СУ"Св. Климент Охридски" през 1974 г., специалност компютърна математика. Член е на Българската асоциация за информационни технологии и Българската асоциация за информационна индустрия....

Страници