fbpx иноваци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Със седем инструмента могат да се финансира иновациите и технологичното преструктуриране на българската икономика.
Какво е съвременното измерение на иновациите и какво се крие в тяхната същност бе дискутирано по време на Innovation Talks 2 събра експерти и заинтересовани в областта на иновациите.