fbpx кодекс | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Представителите на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха подготвения от Министерството на финансите Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.