палата

18 Ноември 2013

Търговската палата в Ямбол на 20 години

Ямболската Търговско-промишлена палата отбеляза 20-годишен юбилей под мотото „Постигнато е много, предстои още – заедно да отбележим успехите” с поредица от делови събития. В организираните форуми пристигнаха над 150 гости от страната и чужбина.
От името на БТПП Цветан Симеонов връчи грамота и...