fbpx стрес тестове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

стрес тестове

Българските компании вече имат възможност да тестват автоматизирано своите корпоративни приложения или уеб сайтове, като използват LoadMeter - облачна услуга за провеждане на автоматизирани тестове за проверка на работоспособността (мащабируемост и стрес тестове), базирана на HP LoadRunner, най-до