Развитие на човешките ресурси

Служителите най-често работят с колеги над 55 г. и майки на деца под 10 годишна възраст, които се връщат на работа след прекъсване на кариерата си.
Възнагражденията и нивата на Управляващите Директори (с изключение на чуждестранните такива) са запазили нивата си. Незначителното увеличение не създава важни предпоставки за промени, а по-скоро отбелязва инфлационната зависимост между възнаграждението и икономиката.
Милениалите, поколението Y или казано иначе децата на 80-те и 90-те имат много характерни черти, които ги отличават от поколенията преди и след тях. Може би едно от най-важните неща е, че до 2020 г.
Дали роботите ще изземат професиите на човека? Това е дебатът на десетилетието. Но изглежда, че е вярно точно обратното.
И у нас, и в световен мащаб нараства нуждата от по-голяма гъвкавост на работното място и все повече корпорации използват споделените работни пространства.
Производителността на труда трябва да е сред основните фактори за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) у нас.
Българските работодатели продължават да отчитат положителни перспективи за наемане на служители до края на годината.
Терминът „Employer Branding” (ЕВ – „Работодателска марка“) все по-често започна да лансира интереса на различните специалис
Преобладаващата част от служителите (78%) все още вярват, че да работиш като постоянен служител, назначен директно от работодателя, е по-добре отколкото да си външен сътрудник, т.е. фрийлансър.
Дигиталната икономика има силно отражение и върху пазара на труда.