Развитие на човешките ресурси

21 Март 2016

Работа има - хора няма или хора има - работа няма?

В работата си на кариерен коуч и обучител често общувам с хора, които търсят работа и с работодатели, които си търсят служители. Търсачите на работа са с нагласата, че „няма работа“ и „ работодателите в България са маскари“, а работодателите пък в голяма степен са убедени,...
14 Март 2016

Разказване на истории (story telling)

Изнасяне на мотивационни речи, разказване на истории – защо е нужно това? Отново ли се приравняваме към модели, които се случват някъде, извън спецификата на нашата география? Какъв смисъл можем да вложим, за да придадем стойност на една такава активност?Сценарии 1: Случи ни...
15 Февруари 2016

Талантът днес има друго измерение

Евгения Георгиева, ЧР консултант, „ТалънтЛинк България“ Най-важното за една фирма днес е да има ясна визия какви са нейните критерии за талант и да идентифицира хора с управленски потенциал и с желание да го развиват. В някои компании това е по-труден процес - най-ясно...
25 Януари 2016

Нова платформа ще свързва младите хора и работодателите

Все повече работодатели организират стажантски програми и търсят активно студенти за стаж, работа и практика. Много от тях обаче, когато търсят студенти по инженерство например, се оплакват, че няма интерес и не стигат до достатъчно и качествени кандидати. От друга страна от лекциите, които...
07 Януари 2016

Талантът днес има друго измерение

HR специалистите и мениджърите на компании са изправени днес пред сериозни предизвикателства. Да откриеш добрите служители, ценните кадри, да успееш да ги мотивираш и да създадеш нагласата, че са част от компанията и тяхното отношение е от изключително значение за бъдещето и е нелека задача. Днес...
07 Юли 2015

Характерът „Герой“ или един специален тип мениджър

Множество проучвания са насочени към откриването, категоризирането и анализирането на различните типове характери, поведения и хора. Но тук не искам да разгледам всички възможности, а само един по-специален тип, който ще нарека„Герой“. Вярвам, че някои от вас ще се разпознаят в него и...
18 Юни 2015

Заплатата все още е водещ мотив

39% от българските мениджъри сменят работните си места заради възнаграждението. След тях се нареждат - 36%, които сменят работата си поради липса на кариерно развитие. Това показва годишното проучване на пазара на човешкия труд и капитал, инициирано за 14-та поредна година от OD&M Consulting. В...
27 Април 2015

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0035
„Насърчаване на териториалната мобилност на работната
сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна – комплекс
от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството”
 „...
14 Ноември 2014

Проф. Анна Недялкова, президент на ВСУ "Черноризец Храбър"

Висшето образование е в криза

 
Според последни данни, завършилите средно образование в България за последната година са 58 000 души, от тях 10 000 заминават в чужбина, а 8 000 души не успяват да стигнат до матура. Тези, които кандидатстват във висшите училища са 40 000 души, при държавна поръчка от 72...
09 Септември 2014

Обучението на кадрите добавя стойност към бизнеса - част II

Инвестициите в обучението и развитието на хората в България през тази и следващата година ще се запазват или ще нарастват
 За трета поредна година компания ЗАЕДНО® следи тенденциите и процесите в обучението и развитието на хората в организациите в България. Представихме първа част от пречуването - http://www.tbmagazine.net/statia/obuchenieto-na-kadrite-dobavya-stoynost-km-biznesa.html Ето какво...

Страници