Развитие на човешките ресурси

07 Юли 2015

Характерът „Герой“ или един специален тип мениджър

Множество проучвания са насочени към откриването, категоризирането и анализирането на различните типове характери, поведения и хора. Но тук не искам да разгледам всички възможности, а само един по-специален тип, който ще нарека„Герой“. Вярвам, че някои от вас ще се разпознаят в него и...
18 Юни 2015

Заплатата все още е водещ мотив

39% от българските мениджъри сменят работните си места заради възнаграждението. След тях се нареждат - 36%, които сменят работата си поради липса на кариерно развитие. Това показва годишното проучване на пазара на човешкия труд и капитал, инициирано за 14-та поредна година от OD&M Consulting. В...
27 Април 2015

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0035
„Насърчаване на териториалната мобилност на работната
сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна – комплекс
от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството”
 „...
14 Ноември 2014

Проф. Анна Недялкова, президент на ВСУ "Черноризец Храбър"

Висшето образование е в криза

 
Според последни данни, завършилите средно образование в България за последната година са 58 000 души, от тях 10 000 заминават в чужбина, а 8 000 души не успяват да стигнат до матура. Тези, които кандидатстват във висшите училища са 40 000 души, при държавна поръчка от 72...
09 Септември 2014

Обучението на кадрите добавя стойност към бизнеса - част II

Инвестициите в обучението и развитието на хората в България през тази и следващата година ще се запазват или ще нарастват
 За трета поредна година компания ЗАЕДНО® следи тенденциите и процесите в обучението и развитието на хората в организациите в България. Представихме първа част от пречуването - http://www.tbmagazine.net/statia/obuchenieto-na-kadrite-dobavya-stoynost-km-biznesa.html Ето какво...
28 Октомври 2013

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на
„Булмаркет Шипинг” ЕООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на...

Страници