fbpx геотермална енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В сертифицираната Умна фабрика в Пловдив на Schneider Electric се състоя церемонията по първа копка на разширението на завода.
„Безвъзмездната финансова помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще осигури намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез по-голям дял на производството на енергия от възобновяеми източници и подобряване на ене