fbpx Национален план за възстановяване и устойчивост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
По линия на Министерството на иновациите и растежа ще отворим за кандидатстване процедури за над 1 млрд. лв. само през първите шест месеца на 2023 година.
Средствата, които са предвидени по Планът за възстановяване и устойчивост за 6000 MWh батерии трябва да бъдат пренасочени за изграждане на системи за съхранение на енергия от ВЕИ-та за собствени нужди на предприятията, възстановяването на ПАВЕЦ, както и за развитие на електропреносната и електроразп
„За първи път чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) държавата ще финансира компании, получили знака „Печат за високи постижения“ (Seals of Excellence) на ЕК. Иновативните им идеи ще бъдат подкрепени с общо 118 млн. лв.“.