10 години навърши Българската асоциация на PR агенциите

Българската асоциация на PR агенциите отпразнува 10 години от своето създаване. По време на събитието сред гостите бе проведена анкета, с която бяха определени най-ключовите промени в PR професията през последните 10 години. Дигитализирането на каналите за комуникации, новият начин на диалог с потребителие и все по-засилващата се роля на word-of-mouth предаване на съобщението бяха посочени като най-важните елементи в развитието на съвременния PR у нас. От друга страна, отговорилите на анкетата изтъкнаха като необходимост подобряване на качеството на обучение по PR и инвестирането в имиджа на професията в България.

Според PR гилдията през последните 10 години професионалното ниво на българския PR се е повишило, като доказателство за това са множеството български комуникационни кампании, получили международно признание през последните години.

„Едно от най-важните неща, върху които всички ние трябва да се концентрираме, е подобряването на условията за правене на бизнес в сферата на комуникациите. Тези условия започват с приемане на етичния кодекс, но завършват с неговото прилагане и спазване“, каза Александър Дурчев, председател на БАПРА за 2011 – 2013.

Facebook comments