10 горещи тенденции в потребителските нагласи

Свързаността е всичко. Свързаността се е превърнала в съществена необходимост, като въздуха, който дишаме. Това става ясно от изследването . Ericsson ConsumerLab. След като веднъж са били свързани с мрежата, достъпът до интернет е едно от последните неща, от което потребителите биха се отказали, в случай че трябва да намалят разходите си. Ето и още значими неща за живота ни.

Всеки може да предлага услуги. Има изключително голямо търсене на нови услуги. Интернет дава възможност и компаниите и потребителите да измислят нови решения и приложенията.
Социалните медии променят информационния поток. Социалните медии увеличават потреблението на снимки, видео клипове и музика. С тяхна помощ читателите могат по-добре да преценяват значението на новината и да оставят коментар.

Мобилните телфони играят важна роля в ежедневието. Потребителите показват голям интерес към мобилните услуги, които са базирани на местоположението – близостта до определени обекти и локални услуги. Докато 90% от всички притежатели на смартфони винаги носят телефон със себе си, то само 80% посочват, че носят и пари.

Прозрачност по-голяма от уединението. Хората започват да привикват да живеят живот на показ и очакват техните компании и други организации да се държат по същия начин.
Облакът прави нещата лесни за употреба. Споделянето на информация и притежаването на няколко постоянно свързани устройства се превръща в норма за потребителите, в резултат на появата на повече облачно-базирани услуги. Основната движеща сила в случая е лесната употреба.

Жените провокират навлизането на смарфоните. Проучването спед потребителите на смартфони през 2011 г. показва, че мъжете все още доминират по отношение на употребата на нишови услуги на смартфоните си, докато жените все повече използват стандартните услуги като гласови повиквания, кратки съобщения и Facebook. С активното обединяване на всички комуникационни канали в едно устройство, жените провокират масовото навлизане на смартфоните на пазара.

Улесняване на пазаруването. Наблюденията показват, че 67% от потребителите на смартфони се интересуват от мобилни плащания. Тези плащанията не трябва да се разглеждат като самостоятелно съществуваща дейност, а трябва да се разглеждат като част от ежедневното пазаруване, включващо също продуктова информация, бонус точки, сметки и дори навигация в магазини и молове.

Всичко е свързано. Мобилният трафик на данни надмина гласовите услуги през последното тримесечие на 2009 г. и достигна два пъти по-голям обем спрямо обажданията през първото тримесечие на 2011 г. Потребителите продължават все повече да се свързват с интернет и с нещата около себе си, като автомобили, вендинг машини, билетни портали и т.н.

Несигурни времена – потребителите се стремят към контрол. Във времена на икономическа нестабилност или в случаи на бедствия като земетресения ние виждаме възроден интерес на потребителите към комуналните услуги като вода и електричество. Тези фактори, както и промяната на наличния доход води до желание на потребителите да контролират консуманицята на подобни услуги.

Facebook comments