fbpx 100 милиона евро за инфраструктура в селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

100 милиона евро за инфраструктура в селските райони

100 милиона евро за инфраструктура в селските райони

 

100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година . Това стана ясно по време на 31-вото общо събрание на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).

50 000 000 евро са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари; 10 000 000 евро –за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване; толкова са предвидени и за ремонт, и  оборудване на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.7 500 000 евро  са за ремонт и оборудване на училища и професионални гимназии; 5 000 000 евро за ремонт и оборудване на детски градини. 7 500 000 евро е сумата за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в основно или средно училище. 10 000 000 евро са изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура

Приемът по мярката се очаква да стартира на 7 или 8 март, като ще продължи 120 дни. Проектите ще бъдат приемани електронно,
Порожанов призова общините да участват в разяснителната кампания, която е започнала министерството съвместно с Държавен фонд „Земеделие“. Предстоят срещи в градовете Враца (02.03.2018 г.), Велико Търново (07.03.2018 г.), и Стара Загора (12.03.2018 г.), като на кръглите маси са поканени всички общини, които реализират проекти по програмата към настоящия момент.

Facebook коментари