fbpx 11,4 % е безработицата в края на миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

11,4 % е безработицата в края на миналата година

Коефициентът на безработица четвъртото тримесечие на миналата година е бил 11.4% по данни от Националният статистически институт (НСИ). В сравнение със същия период на 2010 г. той се е увеличава с 0.2 %, докато спрямо третото тримесечие на 2011 г. увеличението му е с 1.2 %.

Според предварителните резултати от проведеното изследване на НСИ икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 291.8 хил., или 66.3% от населението в същата възрастова група. 

С 1,2% е намалял и коефициентът на заетост в сравнение с третото тримесечие на 2011 г. През четвъртото тримесечие 1 672.1 хил. от населението на възраст 15 - 64 навършени години са икономически неактивни (извън работната сила), а коефициентът на икономическа неактивност е 33.7%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 955.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68.5 хил., или с 2.3%, а относителният им дял - с 0.6 %

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е по-малък с 63.1 хил., а относителният им дял - с 0.9 процентни пункта.