fbpx 12,2 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

12,2 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони

12,2 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони

Безвъзмездните средства по европейската програма за проекти на земеделски и полупазарни стопанства, общини и фирми бяха преведени на кандидатите, които успешно са изпълнили проектите си.  23 са инвестиционни проекта за 5,4 млн. лв. за „Модернизиране на земеделските стопанства”; авансови плащания по два общински проекта на стойност 3.7 млн. лв. за "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"; 29 проект за 85 хил. лв.  за "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Изплатени са средства в размер общо на 2,9 млн. лв. за проекти  “Създаване на стопанства на млади фермери”, 123 за „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” , 143  за „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” и "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

Facebook коментари