12,2 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони

12,2 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони

Безвъзмездните средства по европейската програма за проекти на земеделски и полупазарни стопанства, общини и фирми бяха преведени на кандидатите, които успешно са изпълнили проектите си.  23 са инвестиционни проекта за 5,4 млн. лв. за „Модернизиране на земеделските стопанства”; авансови плащания по два общински проекта на стойност 3.7 млн. лв. за "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"; 29 проект за 85 хил. лв.  за "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Изплатени са средства в размер общо на 2,9 млн. лв. за проекти  “Създаване на стопанства на млади фермери”, 123 за „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” , 143  за „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния” и "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

Facebook коментари