124 886 тона отпадъци от опаковки са рециклирани през миналата година

124 886 тона отпадъци от опаковки са рециклирани през миналата година

През 2009 г. организациите за оползотворяване преизпълниха целите на своите клиенти, като събраха разделно и предадоха за рециклиране 124 886 тона отпадъци от опаковки. Това сочат данните от одиторските доклади за годишните резултати на БУЛЕКОПАК АД, ЕКОБУЛПАК АД, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД и РЕПАК АД. 4-те организации имат общ пазарен дял от 92%.

Компаниите, които членуват в 4-те организации са декларирали 253 755.49 тона опаковки, пуснати на българския пазар. Оползотворените количества съставляват 49,22% от общо декларираните количества опаковки и надхвърлят заложената в Закона за упраление на отпадъците цел за 2009 г. от 46%.

По данни на 4-те организации, със системи за разделно събиране на опаковки са обхванати 181 общини с население 5 млн. 913 хил. жители. Изградени са общо 25 сепариращи инсталации по региони.
 

Facebook коментари