124 886 тона отпадъци от опаковки са рециклирани през миналата година

През 2009 г. организациите за оползотворяване преизпълниха целите на своите клиенти, като събраха разделно и предадоха за рециклиране 124 886 тона отпадъци от опаковки. Това сочат данните от одиторските доклади за годишните резултати на БУЛЕКОПАК АД, ЕКОБУЛПАК АД, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД и РЕПАК АД. 4-те организации имат общ пазарен дял от 92%.

Компаниите, които членуват в 4-те организации са декларирали 253 755.49 тона опаковки, пуснати на българския пазар. Оползотворените количества съставляват 49,22% от общо декларираните количества опаковки и надхвърлят заложената в Закона за упраление на отпадъците цел за 2009 г. от 46%.

По данни на 4-те организации, със системи за разделно събиране на опаковки са обхванати 181 общини с население 5 млн. 913 хил. жители. Изградени са общо 25 сепариращи инсталации по региони.