fbpx 13 млрд. евро инвестиции у нас за 10 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

13 млрд. евро инвестиции у нас за 10 години

13 млрд. евро инвестиции у нас за 10 години

етикети

За периода 2005-2014 г. инвестициите в България са на обща стойност 34,9 млрд евро по данни на БНБ, а БАИ е сертифицирала общо 185 инвестиционни проекта на стойност 13 млрд евро. Това са 37% от всички инвестиции в страната като са разкрити 60 000 нови работни места. Финансовото подпомагане на сертифицирани проекти във връзка с изграждане на необходимата инфраструктура е на стойност 64,6 млн. лв.

Това каза изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев на организираната от БАИ дискусионна кръгла маса на тема „Бизнес и институции в диалог за подобряване на инвестиционната среда в България”. Събитието се организира с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България и зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева.

По време на кръглата маса бяха представени данни за всички сертифицирани проекти от БАИ за последните 10 години.

Основният фокус по време на отворената дискусия с представители на бизнеса беше определянето на нови правила относно съкращаване на процедурата по издаване на «синя карта» за постоянно пребиваване на чужденци на територията на РБ. Бяха поставени и редица конкретни въпроси и препоръки от страна на инвеститорите за подобряване на икономическата среда в България. Заместник-министър Везиева подчерта важността на ясния и открит диалог между представителите на бизнеса и институциите.

Според Стамен Янев, за да бъде стимулирана икономиката, трябва да се работи в три основни направления по концепцията „Хора, Образование, Правила“. Целта на проведената дискусия е да генерира идеи от бизнеса за това как трябва да бъдат подобрени и облекчени процедурите при издаването на разрешителни за строеж, провеждането на обществените поръчки, предвидимостта на правилата, дуалното обучение и кваификация на работната сила.