fbpx 15 млрд. лв. за земеделие в новия програмен период | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

15 млрд. лв. за земеделие в новия програмен период

В новия програмен период ще имаме възможност да усвоим 15 млрд. лв. за директни плащани към фермерите и за развитие на селските райони. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на дискусията „Справедливото разплащане на евросубсидиите в селското стопанство според традициите на България“.

Министърът уточни, че за директни плащания са заложени 10.4 млрд. лв., което е близо два пъти повече от сегашния програмен период, а бюджетът на Програмата за развитие на селските райони е увеличен с 400 млн. лв. и достига 4.6 млрд. лв. „Правим всичко възможно тези средства да достигат до фермерите по по-опростен начин. Важно е парите да бъдат насочени така, че да подпомогнат изостаналите отрасли. Това е огромна сума, която ако се използва целенасочено, може да промени бита на хората”, подчерта министър Греков.
Приоритетите за следващия програмен период са животновъдство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения и биоземеделие, за което ще има отделна мярка в ПРСР. Ще бъде обърнато специално внимание на младите фермери. Възможно е да се увеличи както размера на субсидията до 50 000 евро, така и срока за усвояването й до 12 години.
За доближаване на образованието до нуждите на бизнеса земеделските училища ще бъдат включени за подпомагате по Програмата.
От 10 декември започва изплащането на 148 млн. евро по Ос 2 на ПРСР, в които се включват плащания за необлагодетелствани райони, Натура 2000 и агроекология.