fbpx 1957 лв е средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

1957 лв е средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25.2 хил., или с 1.1%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2.33 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 29.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.8%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 1.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, с 1.6%, е регистрирано в дейност „Образование“.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ съответно 19.9 и 16.6%.

В края на юни 2023 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 24.2 хил., или с 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 16.5 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.5 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.2 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - със 7.1 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.1%, и „Преработваща промишленост“ - с 1.5%. Средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 2 009 лв., за май - 1 935 лв., и за юни - 1 927 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - с 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.3%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - със 7.5%.