fbpx 21% ръст на приходите за бизнеса във Велико Търново | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

21% ръст на приходите за бизнеса във Велико Търново

За последните четири години, въпреки негативните последици от кризата, област Велико Търново отчита 21% нарастване на приходите на фирмите в региона. От 9.7 млрд. лева през 2009 г. приходите на местния бизнес са достигнали 12.1 млрд. лева в края на 2013 г. и вече надминават предкризисните нива. Това показват прогнозните данни на Пощенска банка и Industry Watch за 2012 г. и 2013 г. за региона. Това бе оповестено на среща с предприемачи.

Лъчезар Богданов от Industry Watch коментира: „Броят на работните места в региона е намалял с 14% спрямо общия брой наети преди началото на кризата. Към края на 2013 г. заетите в областта са общо 72.4 хиляди души. Само 9 области на страната са загубили по-малко работни места за същия период. Нови работни места във Велико Търново откриват най-вече компании, специализирани в производството на химични продукти, при които растежът на наетите за 2011 г. спрямо 2008 г. е 36%. На второ място се нареждат фирмите, предлагащи финансови услуги, с ръст на новите работни места от 15%. Ръст се отчита и в земеделието. Но най-големите работодатели в областта си остават преработвателната промишленост и търговията“, посочи Богданов.

Размерът на работната заплата във Велико Търново расте на фона на увеличаващата се безработица в региона, като само за 2013 г. е регистриран 4% ръст на средната месечна работна заплата, която в края на септември е достигнала 610 лева. В региона най-интензивно се развиват секторите на търговията и преработвателната промишленост, които привличат 60% от общите инвестиции в региона. Областта се специализира изключително в производството на храни, хартия и картон, както и химични продукти, показват данните на експертите.